Soorten Epilepsie

brainwaves

De verschillende vormen van epilepsie zijn afhankelijk van de verschillende syndromen die op hun beurt weer afhangen van een cluster van bepaalde kenmerken.

De verschillende vormen van epilepsie worden dan ook gedefinieerd aan de hand van hun kenmerken, zoals het patroon van de aanvallen die zich op een bepaald moment van de dag voordoen, de frequentie en de ernst van de aanvallen, aanval uitlokkende factoren, het gedeelte van de hersenen dat erbij betrokken is, erfelijke factoren of dat bepaalde aanvallen in de familie zitten, oorzaken of risicofactoren van de aanvallen, de leeftijd waarop de aanvallen zich voor het eerst gaan voordoen – of dit nu in de baby/kindertijd is of in volwassenheid of op oudere leeftijd, soorten aanvallen, het vooruitzicht op verergering of herstel, de mogelijkheid van het bestaan van andere aandoeningen en of er bepaalde patronen te zien zijn op de EEG tussen de aanvallen en tijdens de aanvallen.

De vormen van epilepsie zullen niet alle van de bovenstaande kenmerken vertonen, maar zij zullen zeker een aantal hiervan vertonen. Het is belangrijk om te weten aan wat voor vorm van epilepsie iemand lijdt, die zal helpen om het probleem vast te stellen, meer gespecialiseerde informatie over die vorm van epilepsie te vinden, en dit zal weer helpen om de juiste behandeling en medicatie toe te passen.

Als de arts een goed idee heeft van welke vorm van epilepsie de patiënt heeft, dan kan hij wellicht ook voorspellen of er kans is dat de aandoening of de aanvallen zullen verdwijnen of verminderen.

Ik zal nu de meest voorkomende vormen van epilepsie bespreken. Dit zijn epilepsie van de pariëtale kwab, epilepsie van de occipitale kwab, epilepsie van de frontale kwab, epilepsie van de temporale kwab en absence epilepsie.
Omdat epilepsie ook wel bekend staat als ‘seizure disorder’, zullen wij ook moeten kijken naar de verschillende soorten aanvallen die geassocieerd worden met epilepsie. De twee hoofdcategorieën bij de aanvallen zijn gegeneraliseerde aanvallen en partiële aanvallen. Bij gegeneraliseerde aanvallen worden de hersenen in hun geheel betrokken, terwijl bij partiële aanvallen slechts een deel van de hersenen betrokken is.

Partiële epilepsie aanvallen kunnen onderverdeeld worden in secundair gegeneraliseerde aanvallen, aura, complexe partiële aanvallen en simpele partiële aanvallen.

Post by Globetrotter

Geef een reactie