Oorzaak van Epilepsie

Wist u dat, wanneer het gebruikelijke patroon van normale hersenactiviteit door wat dan ook voor factor wordt gehinderd, dit een epilepsie aanval kan oproepen? De oorzaken van epilepsie zijn talrijk en gevarieerd – zoals abnormale hersenontwikkeling, hersenbeschadiging of ziekte. Deze oorzaken verklaren echter slechts 25% van de gevallen. Bij de andere 75% van de gevallen kan er geen duidelijke oorzaak worden vastgesteld.

Een van de redenen waarom artsen het zo moeilijk vinden om een oorzaak te vinden achter een bepaald geval van epilepsie is omdat er sowieso al ontelbaar veel mogelijke oorzaken zijn in het algemeen, en er kunnen ook vele andere aandoeningen gekoppeld zijn aan een geval van epilepsie, zoals erfelijke factoren, de chemie van de hersenen, andere aandoeningen, omgevingsfactoren, prenatale verwondingen, verwondingen aan het hoofd, etc.

Oorzaken van epilepsie – De chemie van de hersenen
Wanneer er sprake is van een pathologische stoornis of een chemische onbalans van de hersenen wat het vermogen van de neuronen in de hersenen om elektrische impulsen door te geven aantast, dan kan dit leiden tot epilepsie.
De chemische stoffen in de hersenen worden neurotransmitters genoemd. Wanneer de overdracht van impulsen wordt vermeerderd door een teveel aan neurotransmitters, dan kan dit leiden tot epilepsie. Deze aandoening heet prikkelende neurotransmitter.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk, wanneer de overdracht van prikkels juist wordt verminderd door een tekort aan neurotransmitters. Deze aandoening heet geremde neurotransmitter.

Erfelijke oorzaken van epilepsie
Genetische abnormaliteiten die het verwerken van natrium, kalium, calcium en andere zouten en chemicaliën in het lichaam beïnvloeden en subtiele veranderingen teweeg brengen, lopen vaak in bepaalde families. In deze families bestaat een genetische aanleg voor epilepsie.

Er is een extreem zware vorm van epilepsie wat bekend staat als de ziekte van LaFora, wat vrij veel voorkomt. Bij deze vorm van epilepsie is er sprake van een ontbrekend gen wat een grote rol speelt bij de afbraak van koolhydraten. Genetische aanleg of genetische opbouw is echter geen directe oorzaak achter epilepsie.

Andere aandoeningen en stoornissen
Het normaal functioneren van de hersenen kan in de weg worden gestaan door de ziekte van Alzheimer, alcoholisme en hersentumoren, die allemaal tot epilepsie kunnen leiden. Andere aandoeningen die tot epilepsie kunnen leiden zijn cerebrovasculaire aandoeningen zoals hartaanvallen, hartstilstand, beroerten en ander soortgelijke situaties waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen wordt gehinderd.

Post by Globetrotter

Geef een reactie