Medicatie bij de ziekte van Alzheimer

Medicatie bij de ziekte van Alzheimer

Er zijn verschillende Alzheimer-medicijnen die zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). Deze medicijnen worden gebruikt bij de behandeling van verschillende symptomen van de ziekte van Alzheimer. Met deze medicatie krijgen de patiënten meer hoop voor een kwaliteitsvol leven in waardigheid, met comfort en onafhankelijkheid voor een langere periode. Men moet goed begrijpen dat medicatie voor Alzheimer de ziekte niet geneest. Het vertraagt alleen tot op zekere hoogte de progressie van de ziekte.

Medicatie bij milde tot middelmatige Alzheimer

Alzheimer medicatie bekend als cholinesteraseremmers worden voorgesteld voor de behandeling van milde tot matige graad van de ziekte van Alzheimer. Deze geneesmiddelen helpen de symptomen of de verergering daarvan uit te stellen. Bovendien helpen deze middelen ook bij het in de hand houden van de gedragssymptomen. Een aantal veelgebruikte Alzheimer-medicijnen zijn – Razadyne ®, Exelon ® en Aricept ®. Het middel dat bekend staat als Cognex ® is door de producent niet op de markt gebracht. Tot voor kort waren de onderzoekers nog niet in staat de feitelijke werking van cholinesteraseremmers te begrijpen in hun rol bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Huidig onderzoek bevestigt dat deze remmers een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de opsplitsing van acetylcholine, een chemische stof die actief deel uitmaakt in hersenfuncties als de geheugenfunctie, lerend vermogen en denkpatronen. Terwijl Alzheimer vordert van een lichte tot matige tot ernstige mate, neemt de productie van acetylcholine af. De Alzheimer medicatie krijgt dan minder effect.

Medicatie bij middelmatige tot ernstige Alzheimer

Het medicijn genaamd Namenda ® wordt aanbevolen voor de behandeling van Alzheimer in matige tot ernstige mate. Het zorgt voor een vertraging in de ontwikkeling van een aantal van de symptomen. Er wordt gezegd dat deze medicijn de patiënt helpt om nog langer zelf naar het toilet te kunnen, in latere stadia van de ziekte. Dit is voor zowel de patiënt als de hulpverleners een voordeel. In dit stadium worden Namenda ® en cholinesteraseremmers geadviseerd als combinatie. De FDA heeft ook Aricept ® goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige gevallen van de ziekte van Alzheimer.

Bijwerkingen van Alzheimer medicatie

In de eerste stadia van de ziekte schrijven artsen lage doseringen van bepaalde middelen voor. Deze doseringen stijgen langzamerhand afhankelijk van de tolerantie van de patiënt. Kennelijk zijn er patiënten die veel baat hebben bij hogere doseringen. Hoe hoger de dosis, hoe ernstiger de bijwerkingen. De patiënten worden nauwlettend gevolgd, zodra de Alzheimer medicatie wordt gestart. Het is van belang de arts te melden of en wanneer bijwerkingen verschijnen.

Post by Globetrotter

Comments are closed.