Mazelen bij Baby’s

Het rubella virus kan erg gevaarlijk zijn voor een baby als de moeder besmet raakt tijdens de zwangerschap. Infantiele rubella syndroom staat ook wel bekend als congenitale rubella.

Rubella is een andere naam voor Duitse Mazelen. Over het algemeen beschouwt men rubella als vrij onschuldig, maar wanneer een zwangere vrouw het virus heeft, dan is het wel degelijk een groot probleem. Congenitale rubella staat erom bekend dat het een aantal zeer ernstige problemen kan veroorzaken bij de baby.

Over het algemeen is het geen probleem wanneer de moeder het virus pas oploopt na de twintigste week van haar zwangerschap. Als de moeder het virus echter vroeger in de zwangerschap oploopt, dan kunnen ernstige complicaties volgen. De kans op congenitale rubella wordt groter hoe vroeger in de zwangerschap het virus is opgelopen. Deze percentages kunnen oplopen tot wel veertig procent.

Een van de vele problemen die veroorzaakt kunnen worden door congenitale rubella zijn oog problemen. Het hoornvlies kan wit of wazig lijken. Dit kan soms worden hersteld door een ingreep. Andere mogelijke problemen zijn doofheid, toevallen, uitslag en een kleiner hoofd bij de geboorte. Er kunnen zich op de lage termijn ook ernstige problemen ontwikkelen, zoals achterstand in de ontwikkeling van het kind, of zelfs mentale retardatie. Deze problemen kunnen echter met behulp van de juist vaccinaties worden voorkomen.

Tegenwoordig wordt iedere zwangere vrouw gescreend voor congenitale rubella, en de meerderheid van deze vrouwen zijn op vroege leeftijd al gevaccineerd. Rubella is in veel landen een van de vaccinaties die vereist wordt om toegelaten te worden op een school. De meerderheid van de mensen zijn tegenwoordig immuun voor mazelen en rubella. Het is echter nog altijd van groot belang dat een zwangere vrouw op de hoogte is van de gevaren van rubella. Het is ook van groot belang dat iedere moeder op de hoogte is van haar eigen status wat vaccinaties betreft.

Congenitale rubella komt steeds minder voor sinds de vaccinatie in gebruik werd genomen. De ziekte komt vooral voor in landen waar deze vaccinatie niet beschikbaar is, of niet consequent wordt uitgevoerd. Het is van vitaal belang dat men ervoor zorgt dat ieder kind en iedere moeder wordt beschermd tegen congenitale rubella.

Post by Globetrotter

Geef een antwoord