Alzheimer Test

Alzheimer’s Test

Er zijn tests die bepalen of het functioneren van het geheugen en het denkvermogen worden beïnvloed en in welke mate. Er is echter vrijwel geen enkele test die aanwezigheid van de ziekte van Alzheimer bij een individu bevestigt. Een diagnose die voortkomt uit een Alzheimer test is zeer waarschijnlijk.Dit betekent dat er een aantal andere oorzaken mogelijk zijn, maar dat Alzheimer het meest waarschijnlijk is. De diagnostische tests voor de ziekte van Alzheimer kunnen bestaan uit:

Een test voor de mentale status

Bij deze test worden vragen gesteld die de mentale toestand van de betrokken patiënt bepalen. De test meet het cognitief functioneren voor het herinneren, aandacht, leren, visueel-ruimtelijke mogelijkheden en taal. De counselor interviewt goede vrienden en familieleden om de emotionele toestand van de patiënt te evalueren. Zij worden ook vragen gesteld over eventuele geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik, hoofdletsel of andere mogelijkheden die kunnen leiden tot geheugenverlies.

Psychiatrische beoordelingen

Er worden psychiatrische beoordelingen gedaan om te bepalen of er sprake is van een onderliggend psychisch probleem, trauma of depressie.

Bloedonderzoek

Soms hebben infecties die in het bloed kunnen worden gevonden dezelfde symptomen als Alzheimer. Er wordt bloedonderzoek gedaan om vast te stellen of er sprake is van infecties in het bloed, of dat er sprake is van eventuele vitaminedeficiënties, medicatiespiegel, bloedarmoede, schildklierfunctie, lever- of nierschade of een ander probleem.

Brain Imaging

Het in beeld brengen van de hersenen helpt soms bij het opsporen van tumoren, beroertes of andere problemen. Bovendien, laten de beelden ook zien of er sprake is van eventuele wijzigingen in de structuur van de hersenen die verband houden met het geheugen. Intern hersenletsel kan soms leiden tot symptomen die vergelijkbaar zijn met de symptomen van de ziekte van Alzheimer. De belangrijkste tests die worden gehanteerd zijn computer tomografie (CT) scan, magnetische resonantie beeldvorming (MRI) scan, en positieve emissie tomografie (PET) scan.

Al deze tests worden gebruikt voor het vaststellen van hersenactiviteit en hoe de hersenen werken onder verschillende omstandigheden. Afhankelijk van de individuele eisen kunnen allerlei combinaties van deze Brain Imaging technieken worden toegepast. Er zijn enkele andere tests die ook belangrijke informatie geven over de ziekte van Alzheimer. Deze proeven zijn – electromyalogram (EMG), het elektro-encefalogram (EEG), CB test en urine test. Soms worden deze tests worden toegepast om de diagnose perfect te maken.

Post by Globetrotter

Comments are closed.